SAMARBEJDE

SAMARBEJDE

ADFÆRDSTYPER

Hvorfor agerer vi som vi gør? Hvorfor er én ting vigtigt for en person, mens noget andet er vigtigere for en anden? Hvorfor ser vi forskelligt på andres adfærd? Hvorfor kan vi opfatte os selv på én måde, mens andre personer opfatter os anderledes? Hvorfor kæmper nogen for andres anerkendelse, mens andre kører deres eget løb? Hvorfor hader kollegaen når nogen kommer for sent til en aftale? Hvorfor føler nogen sig låst af aftaler og fastlagte tider?

 

Hvordan kan det være at man kan være rummende, empatisk, lyttende, forstående og kærlig i en situation, når man i andre situationer bliver kold, kynisk, målrettet, handlingsorienteret og rigtig meget bare sig selv?

 

Hvad er det der har gjort os til dem vi er? Hvordan støtter større selvindsigt os i vores kommunikation, samvær og samarbejde med

andre mennesker? Kan man lære gamle hunde nye tricks eller er vores adfærd bare som den er? Hvem er jeg egentlig -min adfærd eller den jeg tror jeg er?

TELEFON

+45 20 45 84 53

ADRESSE

Byskovvej 36A, 2730 Herlev

INBETA IVS

© Copyright 2017 INBETA. All Rights Reserved